ضریب اس ام اس

گروه انگلیسی فارسی دریافت ضریب ایرانسل ضریب هدفمند ضریب پردیس
اپراتور ۰۲۱ ۱.۱۴۴ ۱.۱۴۴ ۰ ۱ ۱ ۱
اپراتور ۱۰۰۰ ۳.۶۳۴ ۱.۴۶۵ ۰ ۱.۲ ۱ ۱
اپراتور ۳۰۰۰ ۳.۸۸۴ ۱.۵۲۹ ۰ ۱ ۱ ۱
اپراتور ۵۰۰۰۱ ۳.۷۰۸ ۱.۱۸۵ ۰ ۱.۲ ۱ ۱
اپراتور ۵۰۰۰۲ ۳.۶۳۴ ۱.۲۰۲ ۰ ۱ ۱ ۱
اپراتور ۵۰۰۰۴ ۴.۲۶۴ ۱.۴۰۱ ۰ ۱ ۱.۱ ۱
ارسال BTS ( دکل ) ۳.۰۴۷ ۱.۳۲۹ ۰ ۱ ۱ ۱
ارسال با نام تجاری ۳.۰۱۲ ۱.۱۴۴ ۰ ۲ ۱ ۱

مشتریان محترم مد نظر داشته باشند ارسال هر اس ام با ضرایب بالا محاسبه میشود جهت رفع ابهام و بررسی سوالات نیز میتوانید از طریق ارسال تیکت با ما در ارتباط باشید.

فرمول محاسبه هر اس ام اس ارسال:

بعنوان مثال اپراتور ۵۰۰۰۱ با تعرفه نسخه ویژه

۱۱۸.۵ قیمت نهایی۱.۱۸۵ ضریب اس ام اس * ۱۰۰ ریال قیمت هر واحد اس ام اس

  • ضریب ایرانسل : هزینه پیامک های ارسالی به شماره های ایرانسل در این ضریب ضرب خواهد شد
  • ضریب هدفمند : هزینه پیامک های ارسالی از طریق ارسال منطقه ای (هدفمند) در این ضریب ضرب خواهد شد
  • ضریب پردیس : هزینه پیامک های ارسال از طریق پردیس همراه اول (خطوط ۵۰۰۰) در این ضریب ضرب خواهد شد